01_02 Adanmışlık

Tanrı’ya hayatımızı adamanın ne anlama geldiğini bu konuda derinlemesine çalışabileceğiz. Adanmış bir hayatın kilisede farklı alanlarda nasıl etkileri olduğunu görebileceğiz.

ÇALIŞMALAR

01_02_01 Fedakarlık

Kolayca “Hayatımı sana veriyorum” diyebiliyoruz ancak bunu gerçek hayatta nasıl uygulayacağımızı bu ünitede çalışıp öğrenebileceğiz.

01_02_02 Ödül

Adanmış bir hayat sonunda Tanrı’dan ödülünü alır. Bu ödüller bizi daha fazla Rab’be yaklaştırmalıdır. Bu konuda nasıl bir tutum içinde olmamız gerektiğini ünitemizde çalışabileceğiz.

01_02_03 İlişkiler

Tanrı’ya olan adanmışlığımızı dünyada yaşarken başkalarıyla olan ilişkimizde göstermemiz gereklidir. Karşılıklı ilişkilerde “adanma”nın ne anlama geldiğini bu ünitemizi çalışırken daha derin bir şekilde öğrenebiliriz.

01_02_04 Hizmet

Kilise, Göksel Babamızın evidir. Kendi evimize nasıl bakıp kolluyor ve sahip çıkıyorsak kiliseye de aynı tutum içinde olmalıyız. Adanmışlığımız hizmetimizde de görülmelidir. Bu ünitede bu konuyu inceleyip daha derinden değişmeyi amaçlıyoruz.