01_05 Evlilik

Evliliğimiz RAB’be izzet versin. Bu dersle, evlilik anlayışımızı irdeleyip Tanrı’nın evlilik tasarısına uygun beraberliğin temellerini öğreneceğiz. Evlilik öncesi, evliliğe bakış açımız ve yürek tutumuz üzerinde düşüneceğiz. Kadının ve erkeğin evlilikteki sorumluluklarını ve birbirlerine karşı tutumlarını, Tanrı’yı hoşnut eden ve yücelten bir evlilik olması için hangi yönlerden yeniden biçimlendirmemiz gerektiğini göreceğiz.

ÇALIŞMALAR

01_05_01 Tanrı'nın Evlilik Tasarısı

Başlangıç olarak, kendi aile ve evlilik kavramımız hakkında düşünüp Tanrı’nın Kutsal Kitap’ta bize öğrettikleriyle bunları karşılaştırıyoruz. Evliliğin bize göre amacını ve beklentilerimizi gözden geçirerek, Tanrı’nın evliliği çiftlerin başkalarını bırakıp birbirine bağlanarak tek beden olmaları şeklinde nasıl tasarladığına bakıyoruz. Tanrı’nın tasarısına uygun bir evlilik anlayışımız olmasını amaçlıyoruz.

01_05_02 Evlilik Öncesi Ne Yapılmalı

Evlilik anlayışımızı inceleyeceğiz. Evlenme amacım nedir? Neden evlenmek istiyorum? Evliliği bir amaç olarak görüyor muyum? Tanrı'nın isteğine göre önerilen evlilik hazırlığından bahsedeceğiz ve zor bulduğumuz veya hata yaptığımız alanları değerlendireceğiz.

01_05_03 Kocanın Sevgisi

Evliliğin, eşlerden erkek olanı açısından nasıl görüldüğünü ve sürdürüldüğünü irdeleyip bunu Tanrı’nın evlilikte erkeğe verdiği rol ve kadının evlilikte ihtiyaçları (öncelik olarak sevgi) ile karşılaştırıyoruz. Erkek olarak eşlere yaklaşımın temellerini ve bu temellerin Tanrı’nın isteği yönünde nasıl değişebileceğini, yine konuyla ilgili örneklerle görüyoruz.

01_05_04 Kadının Saygısı

Evliliğin, eşlerden kadın olanı açısından nasıl görüldüğünü ve sürdürüldüğünü irdeleyip bunu Tanrı’nın evlilikte kadına verdiği rol ve erkeğin evlilikte ihtiyaçları (öncelik olarak saygı) ile karşılaştırıyoruz. Kadın olarak eşlere yaklaşımın temellerini ve bu temellerin Tanrı’nın isteği yönünde nasıl değişebileceğini, yine konuyla ilgili örneklerle görüyoruz.