01_06 Çocuk Yetiştirme

Bir imanlı olarak dünyaya baktığımızda çocuk yetiştirmenin giderek daha da fazla zorlaştığını fark edebiliyoruz. Birlikte bu dört üniteyle bu konuya daha derin bir şekilde bakıp tecrübelerimizi paylaşabileceğiz.

ÇALIŞMALAR

01_06_01 Çocuğun Değeri

En önemli hizmetimiz olan çocuklarımızı yetiştirirken nasıl davranmamız gereklidir? Ağzımızdan çıkan sözler onları nasıl etkiliyor? Bu konudaki ünitemizde davranış ve sözlerimizin çocuk yetiştirmedeki önemini göreceğiz.

01_06_02 Yapılan Yanlışlar

Toplumumuzun çocuk yetiştirirken belirlediği kurallar ya da bizim öğrendiğimiz şeyler gerçekte çocuk yetiştirmede doğru mudur? Bu konuları Kutsal Kitap’ın ışığında değerlendireceğiz.

01_06_03 Çocuğumuzun Yüreği Yönlendirmek

Çocuğun sadece dışsal olarak itaat etmesini değil yüreğini yönlendirmeyi amaçlamalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Ünitemizi incelerken bu konuda daha fazla öğreneceğiz.

01_06_04 Çocuk dediğimizi değil yaptığımızı yapar

Çocuklarımızın doğru, terbiyeli, saygılı bireyler olmalarını diliyorsak önce kendi davranışlarımızı tartmalıyız. Onlara nasıl örnek olmalıyız? Bu ünitemizde bu konuyu daha derinlemesine inceleyip birlikte çalışıyoruz.