01_07 Utanç

Bu ünitele utancın hayatımıza nasıl girdiğini ve bizi nasıl etkilediğini öğreneceğiz. Utancı

ÇALIŞMALAR

01_07_01 Utancımızı Tanıyalım

Sağlıklı ve sağlıksız utanç duygusu işlenmekte ve bizim üzerimizdeki etkilerine değinilmektedir.

01_07_02 Maskelenen Utanç

Yaşanılan utanç duygusunu gizlemek veya başa çıkmak için nasıl savunma mekanizmaları geliştirdiğimiz üzerinde durulmakta ve bu savunma mekanizmalarının arkasına gizlendiğimiz maskeler gibi olduğuna değinilmektedir.

01_07_03 Bağışlayan, Arındıran, Utancımızı Kaldıran İsa

Çalışmada çarmıhta bizim için canını feda eden İsa Mesih aracılığıyla her türlü günahtan ve utançtan özgür kılınışımız işlenmekte ve İsa’nın utancımızı ne kadar yakından ve derinden anladığına değinilmektedir.

01_07_04 Yola Nasıl Devam Edelim

Bu çalışmada toplumun ya da çevremizdeki insanların bize utanç duygusunu yüklemeye çalışırken, utançtan özgür bir şekilde nasıl yolumuza devam edeceğimiz işlenmektedir.