01_24 Doğruluk

Bu çalışma boyunca, ilk günahın kökü olan, insanın kendi bildiği yolda gitmesi yerine Tanrı’nın yolunda, Tanrı’yla gitmenin nedenlerinden, amaçlarından ve sonuçlarından söz ediyoruz. Tanrı’nın doğruluğunu öğrenmeyi, bunu arzulamayı, bu yolda yürümeyi öğrenmeyi ve bunun hayatımızın sürekli bir parçası olmasını amaçlıyoruz.

ÇALIŞMALAR

01_24_01 Kim Temiz Yürekli?

İnsanın Kutsal Kitap’a göre temiz yürekli olup olmadığı hakkında düşünüp bu konudaki ayetlere ve örneklere bakıyoruz. Kendimizi en temiz gördüğümüz anda bile kusursuz olmadığımızı öğreniyoruz.

01_24_02 Tanrı'nın Doğruluk Çizgisinde Yürümek

Kendi doğru bildiğimizi, Tanrı’nın bize açıkladığı doğruya tercih etmemizden söz ediyoruz. Kendi doğrularımız yerine Tanrı’nınkileri seçmenin neden gerektiğini ve bunun nasıl olabileceğini öğreniyoruz.

01_24_03 Mesih'in Doğruluğunu Giyinmek

İman ettiğimizde günahkar yapımız yerine Mesih’in doğruluğuna sahip oluşumuzla bizde neler değiştiğinden söz ediyoruz. Bu değişime uygun bir imanlı yaşamını nasıl sürdürebileceğimizi öğreniyoruz.

01_24_04 Doğruluk Adımları

Tanrı’nın doğruluğunda yürümeye istekli, Mesih’in doğruluğunu giyinmiş imanlılar olarak, doğruluk yolunda ilerlemekten söz ediyoruz. Kabul gören doğru eylemlerden dahasını feda ederek doğrulukta gelişmenin yöntemini öğreniyoruz.

01_24_05 Doğruluğun Ardınca Gitmek

Doğrulukta yürümeye ve gelişmeye istekli imanlılar olarak, karşılaşabileceğimiz engellerden söz ediyoruz. Bu engelleri yine doğrulukla aşmanın yolunu, nedenlerini ve sonunda beraberinde gelen bereketleri öğreniyoruz.