01_26 Sorumluluk

Yaşamın içinde farklı rollere sahibizdir. Anne, baba, çocuk, işçi, arkadaş vs. Sahip olduğumuz bu roller bize farklı farklı sorumluluklar yüklemektedir.

ÇALIŞMALAR

01_26_01 Sorumluluklarımız

Sorumluluk, doğduğumuz andan itibaren, karakterimizle birlikte, Tanrı’nın isteğine uygun bir şekilde gelişmesi gereken bir kavramdır. Oysa ki dünya “işine geleni yap işine gelmeyeni yapma” gibi kendi sorumluluk tanımını bize empoze etmeye çalışmaktadır.

01_26_02 Sorumsuzluk

Bizler bu çalışmalarımızda sorumluluk ve sorumsuzluk kavramı üzerinde duracak, sorumluluklarımızı yeniden keşfetmeye çalışarak, hangi durum ve alanlarda sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizi nedenleriyle bulmaya çalışacağız.

01_26_03 İyi Kahya Olmak

Sahip olduğumuz her şeyin Tanrı’dan geldiğini bilenler olarak, kâhyalığımıza Kutsal Kitap perspektifinden daha derin bir şekilde bakacağız.

01_26_04 Hesap Vermek

Sorumluluklar ve hesap vermenin ayrılmaz iki kavram olduğunu, Tanrı’ya yargı kürsüsü önünde her şey için hesap vereceğimiz bir kez daha hatırlayacağız. Sahip olduğumuz sorumluluklarımızla ilgili ilişkide olduğumuz kişilere de hesap vermemiz gerektiği ve bunun Tanrı’nın beklentisi olduğu üzerinde duracağız.