02_04 Yusuf (Yar.37-50)

Yusuf (Yar.37-50)

ÇALIŞMALAR

02_04_07 Yusuf'un Kardeşleriyle karşı Tanrı'nın ellerinde şekilleniyorum (Yar.42-44)

Yusuf'un Kardeşleri̇yle karşı Tanrı'nın ellerinde şekilleniyorum (Yar.42-44)

02_04_10 İlk oğulluk: Efrayim ve Manaşşe'nin yönlendirmene ihtiyacım var (Yar.47:28-48:22)

İlk oğulluk Efrayi̇m ve Manaşşe'ni̇n yönlendi̇rmene i̇hti̇yacim var (Yar.47:28-48:22)