01_13 Hizmetkar Önderlik

Bu çalışmalar aracılığıyla dünyanın önderlik anlayışı ve Kutsal Kitap’ın önderlik anlayışı tanımları yapılmaya çalışılacak ve bu iki anlayış arasındaki farklılıklar örneklerle ortaya konulacaktır. Önderin sadece büyük kitleleri etkileyen kişiler olmadığı, çevresini etkileyen herkesin yaşamın içinde önderlik rolünü üstlendiği vurgulanacak, önderlik modelimiz olarak İsa’yı örnek alarak, O’nun gibi hizmetkar bir yürekle önderlik etmemiz gerektiği üzerinde durulacaktır. Hizmetkar önderin yüreğinin ve karakterinin nasıl olması gerektiği Kutsal Kitap bakış açısıyla çalışılacaktır.

ÇALIŞMALAR

01_13_01 Önder Kimdir?

Dünyanın bakış açısına ve Kutsal Kitabın bakış açısına göre önderlik tanımı işlenmekte, aralarındaki fark belirtilmekte ve çevresini etkileyen her bireyin önderlik rolünü üstlendiği vurgulanmaktadır.

01_13_02 Önderlik Modelim İsa Mesih

Derste kişinin önderlik etmeye önce kendinden başlaması gerektiği vurgulanmaktadır. Kişi kendine önderlik ederken kendine İsa modelini örnek almalıdır.

01_13_03 Hizmetkar Önderin Yüreği

Hizmetkar bir önderin yüreği, kendi çıkarını düşünen ve kendi çıkarına hizmet eden bir yürek olmamalıdır. Gurur ve korkudan uzak, alçakgönüllü bir yürek olmalıdır.

01_13_04 Hizmetkar Önderin Karakteri

Hizmetkar önderliğin temelini, iyi, doğru ve Tanrı'nın sözlerine, yani gerçeğe dayalı bir karakter oluşturur. Bizler Tanrı'nın bizden beklediği karaktere sahip olmazsak, başkalarını etkileme sürecinde önderliğimiz, hizmetkar bir tutum sergilemekten çok uzakta olur. Bu nedenle karakter eğitimi çok önemlidir. Karakter eğitimini alacağımız en iyi okul Kutsal Kitap'tır ve İsa harika örneğimizdir.